Warunki korzystania

Kalkulator Składników

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami użytkowania („Warunki”) przed rozpoczęciem korzystania ze strony internetowej Tokyo Lunch Street („witryna internetowa”) obsługiwanej przez Tokyo Lunch Street („my”, „nas” lub „nasz”).

Uzyskując dostęp do witryny lub korzystając z niej, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków. Jeśli nie zgadzasz się z jakąkolwiek częścią Warunków, możesz nie uzyskać dostępu do strony internetowej.

1. Wykorzystanie Treści

Wszystkie treści zamieszczone na stronie służą wyłącznie ogólnym celom informacyjnym. Treść może ulec zmianie bez powiadomienia i może nie być aktualna lub niedokładna. Nie składamy żadnych oświadczeń ani gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, dotyczących kompletności, dokładności, niezawodności, przydatności lub dostępności treści do jakichkolwiek celów. Korzystanie z jakichkolwiek informacji lub materiałów na stronie odbywa się wyłącznie na własne ryzyko, za które nie ponosimy odpowiedzialności.

Powielanie, dystrybucja lub nieautoryzowane wykorzystywanie jakichkolwiek treści ze strony internetowej jest zabronione, chyba że uzyskano naszą uprzednią pisemną zgodę. Obejmuje to między innymi tekst, obrazy, filmy, logo i znaki towarowe.

2. Linki stron trzecich

Witryna może zawierać łącza do witryn lub usług stron trzecich, które nie są własnością Tokyo Lunch Street ani nie są przez nią kontrolowane. Nie mamy kontroli i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treść, politykę prywatności lub praktyki stron internetowych lub usług stron trzecich. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że Tokyo Lunch Street nie ponosi odpowiedzialności, bezpośrednio lub pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane przez lub w związku z korzystaniem lub poleganiem na takich treściach, towarach lub usługach dostępnych na lub za pośrednictwem takich stron internetowych lub usług.

3. Zastrzeżenie

Korzystanie z witryny odbywa się na własne ryzyko. Witryna jest udostępniana na zasadzie „taka, jaka jest” i „w miarę dostępności”. Tokyo Lunch Street nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, i niniejszym zrzeka się i neguje wszelkie inne gwarancje, w tym między innymi dorozumiane gwarancje lub warunki przydatności handlowej, przydatności do określonego celu lub nienaruszania własności intelektualnej lub innego naruszenia praw.

4. Ograniczenie odpowiedzialności

W żadnym wypadku Tokyo Lunch Street nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, specjalne, wynikowe lub karne szkody, w tym między innymi utratę zysków, danych lub inne straty niematerialne, wynikające z lub w związku z korzystaniem przez użytkownika lub niemożność korzystania z serwisu lub jakichkolwiek treści w serwisie.

5. Obowiązujące prawo

Niniejsze Warunki podlegają i będą interpretowane zgodnie z prawem [Twojego kraju lub jurysdykcji]. Wszelkie spory wynikające z niniejszych Warunków i korzystania z witryny internetowej lub z nimi związane podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów znajdujących się w [Twoje miasto, stan lub kraj].

6. Zmiany Regulaminu

Tokyo Lunch Street zastrzega sobie prawo do zmiany lub wymiany niniejszych Warunków w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia. Kontynuując dostęp do witryny lub korzystanie z niej po wejściu w życie jakichkolwiek zmian, wyrażasz zgodę na przestrzeganie zmienionych Warunków. Twoim obowiązkiem jest okresowe przeglądanie Warunków pod kątem wszelkich zmian.

7. Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące niniejszych Warunków, skontaktuj się z nami pod adresem:

E-mail: [email protected]

Dziękujemy za korzystanie z Tokyo Lunch Street. Ciesz się swoim doświadczeniem!

Kalkulator Kalorii